Kontakt


Formand: Lene Sylvester Jacobsen lenesylvester80@yahoo.dk

Næstformand: Hanne Burkal burkalhanne@gmail.com

Kasserer, Jannie Holm jannie@konkylia.dk

Karl Sigsgaard ksigsgaard@mail.dk

Hans-Erik Nielsen klisterfister@gmail.co