Foreningen


Foreningen Kunstnerværkstedet Kabeldepotet

er den organisatoriske ramme omkring de 40 lokale kunstnere i Slagelse kommune, der deler værksted i Kabeldepotet Søbatteriet Korsør.

Foreningen er en frivillig forening, hvilket betyder, at det er en gruppe mennesker, der danner fællesskab om en bestemt interesse. Som medlem er man forpligtet til at bidrage til driften af værkstedet. Ønsker man at støtte foreningen økonomisk, er der mulighed for at opnå støttemedlemskab.

Foreningens formål er:

At give kunstnere mulighed for at arbejde med en lang række forskellige udtryksformer inden for det kunstneriske område; samt at gøre Kabeldepotet til en attraktion for såvel borgere som turister.

Foreningen er stiftet i 2015

Foreningen modtager støtte fra en række fonde og virksomheder.

Fonde:

Korsør Fonden – Velux Fonden – Trelleborg Fonden – Spar Nord Fonden

Spar Nord Fonden overrækker en stor check til Foreningen
Trelleborg Fonden overrækker check til Foreningen

I efteråret 2021 kiggede Sydbank forbi til et foto, idet Kunstnerværkstedet havde fået en tidlig julegave. Det var en sprøjtekabine til det nyrenoverede værksted. Anskaffelsen af sprøjtekabinen blev muliggjort ved en donation fra Trelleborg Fonden i samarbejde med Sydbank. Til stor glæde for brugerne bliver sprøjtekabinen flittigt brugt til glasering af keramiske værker.

Virksomheder:

Flügger Farver – Læby Electrik – Multi Electric Aps – Korsør Hvidevare Center

Slagelse Kommune