Bygningen Kabeldepotet


Den karakteristiske grå bygning med de store gule porte blev bygget i 1906 og angiveligt indviet samtidig med den Gamle Banegård på den modsatte side af havneindløbet med besøg i Kabeldepotet af Kong Frederik Vlll og kronprinsen ( Christian X) i 1907. https://arkiv.dk/vis/46048

Fra 1907 og frem til 1984 husede bygningen den Danske Statstelegrafs, senere Post & Telegrafvæsenets søkabler og fungerede som udskibningssted for disse.

Arbejdere i Kabeldepotet 1907
Foto udlånt af Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn
Arbejdere i Kabeldepotet i 1907
Foto udlånt af Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn
Færgebåden fra Gl. Banegårds Plads til Kabeldepotet i 1950’erne
Foto udlånt af Lokal Arkiv for Korsør og Omegn

Efter en årrække hvor bygningen stod tom, fik lokale kunstnere i 1998 tilladelse af daværende Korsør Komme til at benytte Kabeldepotet som værksted. Hermed var der skabt en ny epoke i den gamle bygning. I dag er Kabeldepotet et velbesøgt og velfungerende kunstnerværksted.

Renovering 2020 / 21

I de første mange år arbejdede kunstnerne i det gamle Kabeldepots rustikke rammer og helt frem til 2021 uden varme i værkstedet.

Efter et grundigt forarbejde og med Slagelse Kommunes velvilje blev Kabeldepotets indre gennemrenoveret i 2020/21, hvor der bl.a. blev indlagt varme.

Med respekt for den oprindelige bygnings særpræg har arkitekt Martin Freeman skabt en harmonisk renovering, hvor den gamle trækonstruktion sammen med det nye glas og aluminium er det bærende element.

I værkstedet er bevaret effekter fra dengang, der var kabler i Kabeldepotet.

Martin Freeman modtog i 2021 Slagelse Kommunes Renoveringspris for sit arbejde.

Arkitekt Martin Freeman